Gudstjenesten

Dette er vårt viktigste møtepunkt og fellesarena på tvers av generasjonene. Gudstjenesten er menighetens møte med menighetens Herre. Guds Ords forkynnelse står sentralt og likeså vår felles respons og takk til Gud ved at vi gir ham vår lovsang. Vi har egne lovsangsteam som er forsangere og som hjelper oss i dette med sang og musikk. På denne måten blir gudstjenestens fokus hva Gud har å si til oss gjennom sitt ord, og lovsangens takk tilbake til Gud for det han betyr for oss!

Vi samler også inn en frivillig pengegave (kollekt) som går til å dekke menighetens løpende utgifter og til misjonens sak. Vanligvis feirer vi nattverd den andre søndagen i måneden .

Se her for programmet.

Det er Barne -og Tweenskirka for barna mens forkynnelsen pågår i gudstjenesten. Etter gudstjenesten er det mulighet for at den enkelte kan få forbønn eller samtale om det ønskes.
 
Vi avslutter gudstjenesten med kirkekaffe. Denne er gratis hos oss fordi vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta. Samtalen rundt bordene gir mulighet til å treffe nye venner og ta vare på det sosiale fellesskapet.
 
”Alle sammen”- møte
Ca. en søndag i måneden er det ikke vanlig gudstjeneste men ”Alle sammen”-møte kl.11:00. Det er ikke Barne -og Tweens kirka disse søndagene fordi møtets mål er å samles til en felles gudstjenesteopplevelse på tvers av generasjonene. Kirkekaffen er også utvidet disse søndagene. Alle er hjertelig velkommen!