Guttetreff

Program for høsten 2018

  • 12.september Misjonær Daniel Magli, tidligere muslim taler
  • 17. oktober
  • 14. november