Økonomisk støtte

Menigheten drives i hovedsak av innsamlede midler fra medlemmene. Vi oppfordrer alle medlemmer å sette til side hver måned et bidrag til menigheten - slik Guds Ord lærer oss. Samtidig tror vi ut fra Guds Ord at forvalteransvaret er noe vi gjør frivillig og med glede. Derfor er dette et forhold først og fremst mellom Gud og den enkelte. Som en konsekvens av dette snakker vi lite om penger i Søgne Misjonskirke. De fleste velger å ha et fast trekk (avtalegiro) på sin lønnskonto som går til menigheten, mens andre gir sin gave i kollekt under gudstjenesten. Vi anbefaler avtalegiro da dette gir menigheten den forutsigbarhet som er nødvendig for å vedta et realistisk budsjett.
 

Hvordan starte givertjenetjenesten?

For de som har bankid så fylles elektronisk avtalegiro ut her

Avtalegiroblanketter finnes også i menighetens lokaler som kan fylles ut og sendes til misjonskirken. Det tar fra 4-6 uker fra du leverer avtalegiroblanketten til trekkene starter.
 

Dersom du gir 500 kroner eller mer pr år med avtalegiroløsningen så vil disse gavene bli ferdig utfylt i din selvangivelse slik at du får skattefradrag i henhold til gjeldende regler. Maksimalt skattefritt gavebeløp for kalenderåret 2018 er kr 40.000. Du stopper givertjenesten ved å si fra til banken din. Du kan også heve eller senke de månedlige beløpene ved å gi beskjed til kasserer. Dersom du hever beløpet utover valgt maks grense ved opprettelse av avtalegiroavtalen må du også si fra til banken din om dette.

Dersom du ønsker å gi en engangsgave, kan det gjøres direkte til menighetens kontonummer: 3090.07.16318.

Du kan gi en gave på Vipps ved å søke på Søgne Misjonskirke.Om du ønsker skattefradrag for det du betaler med Vipps, må fullt personnummer (uten mellomrom) påføres i meldingsfeltet.