apen-kirke-7-7

ÅPEN KIRKE 7-7

Hver onsdag med fokus på bønn og tilbedelse

Hver onsdag (utenom feriene) har vi bønn og lovsang i kirkerommet fra kl.7.00 til 19.00. Kom og bli med, sitt i Guds nærvær, les i Bibelen, få undervisning, søk Gud for ditt, eller andres liv. Det er en organisert samling fra kl.7.00 til 8.00 og fra kl.18.00 til 19.00. Ellers fylles salen med rolig lovsang fra CD, eller live lovsang. Det er fokus på ulike bønneemner gjennom dagen.

«Mitt hus skal kalles et bønnens hus,» sa Jesus. Velkommen til Åpen kirke 7-7!