Om oss

Søgne Misjonskirke står tilsluttet trossamfunnet Misjonskirken Norge som ble stiftet i 1884 med røtter i Norges eldste frimenighetsbevegelse - ”Lammersvekkelsen” med sitt utspring i Skien i1856. Bestrebelsen på enhet mellom Guds folk har siden vært et kjennetegn.
 
Som lokal menighet ble vi dannet under navnet Salem Vest Misjonsmenighet i 1994. Navnet uttrykte at vi fikk drahjelp fra Salem Misjonsmenighet i Kristiansand til å danne menighet vest for byen her i Søgne. Vi hadde også en kort periode felles pastor med menigheten i Kristiansand.
 
I dag er menigheten en selvstendig menighet som teller ca. 200 voksne medlemmer og ca. 110 barn og unge.
 
Dagens menighet heter Søgne Misjonskirke og har sitt eget kirkebygg som bærer samme navn i Lohneveien 75 -vest for Lunde sentrum i Søgne. Menigheten kjøpte i 2003 administrasjonsbygget med verkstedhall og garasje av Repstad Anlegg i Søgne. Etter stor dugnadsinnsats i renovering av administrasjonsbygget og senere nybygg av kirkesal - der verkstedhallen hadde vært - ble Misjonskirken innviet til bruk 22.oktober 2005.
 
Menighetens fikk sin første pastor på heltid høsten 2001 da Håkon Ramsøy ble ansatt som pastor. Han jobbet i Søgne Misjonskirke frem til våren 2016. På høsten 2016 ble Oddvin Larsen ansatt som ny hovedpastor. Oddvin var tidligere daglig leder i Salem Misjonsmenighet. I tillegg har menigheten en ungdomspastor, en deltidsansatt barnearbeider og en kontor/administrasjonsleder.