1marianne-skeie-fjell

TEMAKVELD

med tema "Praktisering av tro i hjemmet" 21 august kl 19.10-22.00 med Marianne Skeie Fjell

Marianne er en etterspurt foredragsholder om dette aktuelle temaet