Program

Vårprogrammet 2020, med forbehold om endringer.

Vår 2020

KL.

TALER

MØTE-LEDER

Tolk

LOVSANG 

 

FORBEDERE

HUSGR

NATTVERD 

INFO

05.01

11.00

Ellen Merete Drønen

Oddvin

Alinde

Alie og Martin 

Kari, Renate,(Sofie), Terje, Øyvind

Gr 6 (K.S Solli)

 

07-12.01

 

Fellesmøtene 

-

-

-

-

-

 

12.01

11.00

Oddvin

 

 

Helen

Margritt og Silje

Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 7 (M. Aaraas)

 

19.01

11.00

 Øivind Benestad

Oddvin

Janette

Kari Muren Olsson

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

Gr 8 (PB Brynjulfsen) 

 

 

21.01

11.30

Formiddagstreff. Bjørn Severinsen

Ellen

-

-

-

-

 

26.01

11.00

Alie og Martin

Åshild

Kari MO

Garasjebandet

 

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn; Tone; Helge

Gr 9 (Ida Plathe) 

 

Nattverd

29.01

19.30

GutteTreff

Sigtor

 

 

 

 

 

02.02

11.00

ALLE SAMMEN-møte Viggo Klausen
Introkurs kl 12.30

Hanna

Alinde

Kari og Stein

Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind

Gr 11 (K Vassnes)

 

Middag etter møte Shabnam
halve Kollekt til Viggo

04.02

11.30

Formiddagstreff Rita Austad. Tema: Når livet blir vanskelig

Ellen

-

-

-

-

 

06.02 

19.30

Håkon Fagervik

Oddvin

-

-

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn, Tone, Helge

(Bente, Marit, Ingve Elisabeth)

 

07.02

20.00

Garasjen med Håkon F.  og Anders

-

-

Anders Skarpsno med band fra SMK?

-

-

Bønn før G

08.02

13.00

Seminar med Håkon F.

Oddvin

-

-

-

 Trond G.

Åse lager kake

09.02

10.00 og 12.30

Lovsangs- og møtehelg med Håkon Fagervik og Anders Skarpsno

Oddvin

1.Inger Lise

2.Martin

Anders Skarpsno med band

1.Janette, Monica, Kjartan, Frode

2.Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav

Gr 12+3 Vestøl/Lohne 1. møte

Gr 14 Messel 2. møte
 

Overskuddet fra helga går til Nordic Mission - Håkon

Shabnam selger middag

05.02

19.30

Jentekveld

-

-

-

-

 

 

12.02

19.30

Menighetsmøte

Oddvin/Bjørn

-

-

-

 

Åse ordner kaffe/kake

16.02

11.00

Oddvin

Ida

 

Kari M Olsson

Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind, Per

 

Gr 1 (R. Langenes) 2. møte

 

Kollekt Alfakurset

23.02

11.00

Solfrid Quist Natvig

Mari

Alinde

Martin Roland

Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 2 (K. Ramsland)

 

(Vinterferie) Mari Ø -om faste

25.02

19.30

Temakveld  Stefan Gustavson

Sigtor

-

-

-

-

 

29.02

13-16?

Helbredelses-
seminar Olsson

Olsson

-

-

-

-

 

01.03

11.00

ALLE SAMMEN-møte

Hanna

Inger Lise

Alie og Martin

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

 

Gr 5 (AT Grimestad)

 

Kollekt til Tentro

Tentrorapport?

03.03

11.30

Formiddagstreff Solfrid Q Natvig

Ellen

-

-

-

-

 

08.03

11.00

Erik Daland

Ida

Siv

Margritt og Silje

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn, Tone, Helge

Gr 6 (KS Solli) 

 

Barnevelsignelse E. J H.. Kollekt til Solfrid Q. Natvig

Lapper om frivillighet

08.03

19.30

Temamøte

Sigtor

-

-

-

-

 

14.03

13.00

Seminar med Jens Petter Jørgensen
AVLYST

Oddvin

-

-

-

 Oddbjørg ordner kaffe, og Åse

Åse/Oddbjørg ordner kaffe/kake

15.03

10.00 og 12.30

Jens Petter Jørgensen
AVLYST

Oddvin

1.Martin?

2. Alinde

Alie og Martin (begge)

1.Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind

2.Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 7 (M. Aaraas) møte 1

Gr 8 (PB Brynjulfsen) møte 2

Arild lager middag

17.03

11.30

Formiddagstreff Ragnar Hatlem
AVLYST

Ellen

-

-

-

-

 

22.03

11.00

Oddvin
AVLYST

Anette

Janette

 

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

 

Gr 9 (I Plathe)

 

Medlemsopptakelse

Sende ut fam. Grindland til Hawaii
 

25.03

19.00?

Årsmøte AVLYST

Bjørn/Oddvin

-

-

-

-

 

27-29.03

 

Online Gudstjeneste Facebook og Youtube

 

-

-

-

-

 

31.03

11.30

Formiddagstreff AVLYST

Ellen

-

-

-

-

 

01.04

19.30

GutteTreff AVLYST

Sigtor

-

-

-

-

 

05.04

11.00

Palmesøndag
Online gudstjeneste FB og Youtube

Anette

Inger Lise

Pål og Gro Roland, Martin

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn; Tone, Helge

 

Gr 11 I. Byklum

 

09.04

19.30

Skjærtorsdag AVLYST
 

Mæstad

-

Camilla W Wennesland

-

?

Nattverd

12.04

11.00

1. påskedag Oddvin
Online gudstjeneste

 

Janette

 

Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind

Gr 12+3 Vestøl/Lohne

 

Nattverd

14.04

11.30

Formiddagstreff Jostein Andreassen

Ellen

-

-

-

-

 

19.04

11.00

Elin Fagerbakke

Oddvin

Alinde

Garasjen bandet

Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 14 Messel

 

Kollekt til India- Anita

19.04

19.30

Temamøte

Sigtor

-

-

-

-

 

26.04

11.00?

Felles gudstjeneste i Q42 Generalforsamling for misjonskirkene

 

-

-

-

?

 

28.04

11.30

Formiddagstreff Karsten Bakke

Ellen

-

-

-

-

 

03.05

11.00

 

Anette

Martin

 

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

 

Gr 1 R Langenes

 

Nattverd

06.05

19.30

Menighetsmøte

 

-

-

-

-

 

09.05

10.00 og 12.30

Tentrogudstjenester

Janette

-

 

-

Gr 2 (K.Ramsland) møte 1

Gr 5 (AT Grimestad) møte 2

 

10.05

11.00

Tentro gudstjeneste

Janette

Inger Lise

 

-

Gr 6 KS Solli

 

12.05

11.30

Formiddagstreff Ingrid Eskilt Tema: Sårbarhet

Ellen

-

-

-

-

 

17.05

 

Ikke møte

-

-

-

-

-

 

24.05

11.00

Oddvin

 

 

Jaktlaget

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn, Tone, Helge

 

Gr 7 (M. Aaraas) 

Barnedåp Karsten Aasen

Kollekt til Mercy Ships- Roger

26.05

11.30

Formiddagstreff Oddvin Larsen

Ellen

-

-

-

-

 

27.05

19.30

GutteTreff

Sigtor

-

-

-

-

 

31.05

11.00

1. pinsedag

Rune Edvardsen

Oddvin

Alinde

Troens Bevis band (Alie og Martin)

Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind

Gr. 8 (PB Brynjulfsen)

kollekt til Troens bevis

07.06

11.00

ALLE SAMMEN-møte

Hanna

Janette

Kari og Stein

-

Gr 9 (I. Plathe)

Kollekt til India -Anita

09.06

11.30

Formiddagstreff Elin Fagerbakke

Ellen

-

-

-

-

 

14.06

11.00

 

 

 

 

Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 11 (I. Byklum)

Nattverd
Kollekt til Åpent Hus- Alie

21.06

11.00

 

Ida

Inger Lise

Alie og Martin

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

Gr 12+3 (Vestøl(Lohne)

 

28.06

11.00

 

 

Alinde

Per Øyvind

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn, Tone, Helge

 

Gr 14 (Messel)

Siste møte før sommeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli/aug

 

Sommer i Salem