Verdier

Varme

Søgne Misjonskirke ønsker å være en kirke med varme og levende relasjoner til Gud og hverandre. 

 

Ekte og inkluderende

Søgne Misjonskirke ønsker å være en kirke hvor vi kappes om å hedre hverandre. Kirka skal være et sted der vi føler oss velkommen og inkludert. Vi er opptatte av å skape en hederskultur der vi løfter fram det beste i hverandre.

 

Modig

Vi ønsker å være en modig og dristig kirke som tenker nytt og er nyskapende. Vi ønsker å søke det Gud gjør i dag og ta våre valg i tro. Vi er konservative i tro og nytenkende i form.