1suppe7bilde

SUPPE FOR SYV

Vil du bli bedre kjent med folk i Søgne Misjonskirke? Meld deg på Suppe for Syv nå!

 

Har du lyst til å bli bedre kjent med noen av de mange som går i Søgne Misjonskirke, på tvers av generasjoner og vennegrupper? SUPPE FOR SYV

er å komme sammen til en enkel bevertning sammen med noen du kanskje ikke kjenner så godt. Suppe er valgt fordi det skal være enkelt og rimelig å tilberede. “7” er valgt fordi det skal være like mye for single som for par.

 

Dette skal være en uformell og hyggelig sammenkomst hvor en skal bli kjent med hverandre. Deltakerne velger selv hvordan dette skal skje. Det er ikke tenkt som noen diskusjonskveld eller bibelstudium, men det forhindrer selvsagt ikke at en drøfter sitt forhold til menigheten, troen eller dagliglivet. Samlingen skal ha en tidsramme på ca.2 timer.

 

Å bli kjent med noen i en slik setting, vil gjøre det lettere å knytte videre kontakt. I alle fall vil det være fint å treffe disse igjen på gudstjenester eller andre samlinger.

 

HUSK at dette er ikke bare for de som er nye i menigheten. Det er like mye for dere som har gått i menigheten i mange år. Dette er en mulighet for å bli kjent med andre enn de du vanligvis omgås. Vi vil oppmuntre alle til å melde seg på dette!

Opplegget er tenkt slik:

 

- De som ønsker å bli bedre kjent med andre i menigheten kan enten melde seg på direkte til berit-r@langenes.no, eller fylle inn skjemaet i denne folderen og levere det i Info-disken.

 

- Komiteen forespør noen av de påmeldte om å være vertskap til første samling.

 

- Når vertskapene er klare, blir deltakere fordelt i grupper på syv. Vertskapene får listene og inviterer sin gruppe til et sosialt samvær hjemme hos seg.

 

- Neste samling blir det nye vertskap og andre deltakere i gruppene. Meningen er å rullere slik at vi blir kjent med flest mulig.

 

- Vi regner med at de aller fleste stiller som vertskap, men hvis du/dere ikke kan, så meld fra om det.

 

Oppstart er tenkt fra april 2018, foreløpig med to samlinger i halvåret. Meld deg på før siste mars ved å legge utfylt lapp i Info-disken, eller send din info på mail til: berit-r@langenes.no