parkering

UTVIDELSE PARKERING

Vil du være med å bidra til de nye parkeringsplassene? Les mer:

Vi vil ha plass til flere! Arbeidet med 63 nye kjærkomne p-plasser  er nå så godt som ferdig. Ditt bidrag vil hjelpe oss med å få fullfinansiert p-plassene innen nyttår.

Du kan gjerne betale på Vipps (13162), velg SMK-Parkering-sett inn beløp. Eller du kan betale til bankkonto 3090.15.93813 merket med gave/parkeringsplass.
Se fremgangsmåter her: http://sognemisjonskirke.no/givertjeneste

Enhver støtte / innbetaling (stor eller liten) gir ikke noen form for juridisk eiendomsrett over grunnen eller noen form for forrang / fortrinnsrett når det gjelder parkering. 

Tusen takk for det du er med og gir!