husgrupper-2

VIL DU BLI MED I EN HUSGRUPPE?

Vi møtes i hjemmene for å dele liv, tro og ha fellesskap

I husgruppene møtes vi i hjemmene for å dele liv, tro og ha fellesskap. Søndagsgudstjenesten vil ikke dekke alle behov, men i den mindre gruppa har vi tid til å se hverandre, lytte og bli lyttet til. Her er det trygt å utforske troen, komme med spørsmål og prøve seg frem. Når livets omstendigheter utfordrer, er vi ikke alene, men har troende mennesker rundt oss som ber og støtter oss. Ta kontakt med Bjørn Severinsen (932 11 144) for mer info.