Personvernerklæring for Søgne Misjonskirke

Menigheten

Søgne Misjonskirke er en menighet som holder til i Søgne i Agder og er tilknyttet Misjonskirken Norge (MKN) og Misjonskirken UNG (UNG). 

Søgne Misjonskirke behandler personopplysninger om egne medlemmer og medlemmer i misjonskirken UNG, faste givere, personer som deltar på ulike arrangement og mottakere av misjonskirkens nyhetsbrev.

Søgne Misjonskirke benytter godkjente og sikre datasystemer for behandling og lagring av personopplysninger.

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR er EUs nye forordning for personvern, som ble vedtatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter.

Personer som er registrert i våre systemer har rett til innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige opplysninger, ufullstendige opplysninger, eller opplysninger Søgne Misjonskirke ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år). Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Om personopplysninger

Se denne lenken hos Datatilsynet om hva som er personopplysninger og sensitive opplysninger:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/
 

Om medlemskap i trossamfunnet Misjonskirken Norge: 

http://mknu.no/trossamfunnet/

 

Informasjonskapsler  (cookies)

Søgne Misjonskirke bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å samle nyttig statistikk om hvordan du bruker innholdet vårt. 

Denne informasjonen bruker vi for å forbedre, videreutvikle og tilpasse nettsidene våre. Dette kan for eksempel være informasjon om hvor du kommer fra, hva slags nettleser du bruker og hvordan du navigerer deg rundt på sidene våre. 

De aller fleste nettlesere er satt opp til å automatisk godta informasjonskapsler, men dersom du ønsker det kan du velge å endre dette slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Mange nettsteder er imidlertid avhengige av informasjonskapsler for å fungere som tiltenkt.

Informasjon som samles inn vil kun benyttes internt og ikke bli delt med 3. part. 

Vi lagrer heller ikke informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere deg personlig.

Ved å bruke nettsidene våre, samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser.

 

Google Analytics

Søgne Misjonskirke bruker Google Analytics for innsamling og analyse av besøksstatistikk på våre nettsider. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

 

Behandlingsansvarlig og databehandler

Søgne Misjonskirke er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. 

Cornerstone og Checkin.no er databehandlere for menigheten. Misjonskirken Norge har inngått felles databehandleravtale med disse på vegne av menigheten.

 

Grunnlaget for behandlingen 

Søgne Misjonskirke behandler personopplysninger basert på følgende hjemler i Personvernforordningens artikkel 6:

  • Art. 6.1 b (oppfyllelse av en avtale med den registrerte)

  • Art. 6.1 c (rettslige forpliktelser i henhold til andre lover)

 

Innhenting av personopplysninger 

Søgne Misjonskirke lagrer de personopplysningene du selv har oppgitt i forbindelse med opptak som medlem i menigheten, påmelding til arrangement, registrering av gaver til menigheten, eller ved frivillig tjeneste i menigheten.
 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Søgne Misjonskirke vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysningene arkiveres så lenge du er medlem i menigheten og/eller har et frivillig lederansvar, er frivillig medarbeider, eller har en annen frivillig tjeneste i menigheten. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år etter at du eventuelt avslutter ditt medlemskap i menigheten. Dette i henhold til lovens krav. Informasjon om medlemskap i trossamfunnet blir ikke slettet dersom medlemskapet opphører. Dette fordi trossamfunnet er pålagt å lagre informasjon også om tidligere medlemskap.
 

Rettigheter for den registrerte 

Søgne Misjonskirke behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 

Personvernombud

Misjonskirken Norge har personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@mknu.no.
 

Informasjonssikkerhet

Søgne Misjonskirke sikrer dine personopplysninger ved både fysisk adgangskontroll, passordbeskyttet tilgang til data, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting av feil og krav om sletting kan sendes skriftlig til en av følgende adresser:

post@sognemisjonskirke.no  eller Søgne Misjonskirke, postboks 1036, 4682 Søgne

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene.

Powered by Cornerstone