Besøksgruppa

Vet du om noen i menigheten som trenger ekstra omtanke akkurat nå?

Søgne Misjonskirke ønsker at alle skal bli sett. Som menighet skal vi være èn kropp, men høyre hånd registrerer nødvendigvis ikke om det er sår på venstre storetå, selv om høyre hånd også bør sette på plaster.

Derfor må hele menigheten ta ansvar med å sende beskjed så kroppen ikke blir halt grunnet manglende omsorg og oppmerksomhet.

Ta kontakt med Besøksgruppa om du kjenner et lem som lider.

 Besøksgruppa skal være menighetens forlengede arm med mål om at ingen skal bli glemt når livet fordrer medmenneskelig oppmerksomhet. Vi opptrer på vegne av Søgne Misjonskirke (SMK) og skal ha som intensjon at alle skal føle seg husket på, og verdsatt som viktige lemmer, selv i tider der livet kan være utfordrende. Besøksgruppa skal ikke forsøke å løse, eller gå inn i problemstillinger som krever ytterligere kompetanse enn ren medmenneskelighet. 

Kontakt: Anne Marit Øvrebø tlf: 906 63 996, eller send behov til post@sognemisjonskirke.no

Andre medlemmer i besøksgruppa kan også kontaktes: Anne-Marit Øvrebø, Hilde Gunn Messel, Kurt Steinar Solli, Anita Amble, Bente Sandvik Kile.

 

Powered by Cornerstone