Alpha-kurs høsten 2022

Bli med på samlinger der vi snakker om livet, tro og tvil over en kopp kaffe Fra 17. oktober

Velkommen til seks mandager i høst, og seks mandager pluss en lørdag etter nyttår.
Datoer i høst: 17/10-21/11 kl 19.00-21.15

Alpha er uforplktende samlinger som består av tre deler: kveldsmat, undervisning og samtaler i grupper.
Kurset er gratis!

Påmelding til Truls Lohne: trulhon@online.no tlf: 90952999

Powered by Cornerstone