Alpha-kurs våren 2023

Samlinger der vi snakker om livet, tro og tvil over en kopp kaffe Kurset fortsetter, fra 9. januar, 6 mandager fremover og lørdag 14. januar.

Velkommen til seks mandager i vår, seks mandager pluss en lørdag.Det er også lov for nye å melde seg på nå. 
Datoer i vår: 9/1 - 13/2 kl 19.00-21.15, og i tillegg lørdag 14. januar kl 10-16.

Alpha er uforpliktende samlinger som består av tre deler: kveldsmat, undervisning og samtaler i grupper.
Kurset er gratis!

Påmelding til Truls Lohne: trulhon@online.no tlf: 90952999

Powered by Cornerstone