Gi en gave


 

Øk beløp på din avtale


Å opprette avtalegiro er et godt alternativ til å sette opp faste trekk i nettbanken din. Ved å opprette Avtalegiro er du med på å forenkle administrasjonen til menigheten,
samt gjøre det økonomiske overblikket med forutsigbart. Dersom du allerede er fast giver men ønsker å endre beløpet, kan du sende beskjed til post@sognemisjonskirke.no med nytt beløp, så ordner vi det for deg. Det er viktig at beløpet ikke overskrider maksgrensen du har satt på opprinnelig avtalegiro.


BANKGIRO
Dersom du ønsker å benytte bankgiro, send gaven til  bankkonto nr 3090.15.93813
 

VIPPS
Dersom du ønsker å benytte VIPPS, send gaven til Vipps nr 13162, "kollekt"
Les mer om Vipps her

 

Gave til nybygget

Vi er i gang og bygger ny møtesal, og vi gleder oss til å få bedre plass!

Vi takker for all støtte.

VIPPS: 13162 velg "Nybygg"
Konto nybygg: 3090.18.44298

SAMARBEIDSPROSJEKT

Menigheten er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Vi deler fellesskap og ansvar. Selv om du kan gå i Søgne Misjonskirke uten å gi en eneste krone, er det medlemmenes og den faste kirkegjengers givertjeneste som er avgjørende for hva vi sammen kan utrette. Vi håper at alle som er medlemmer og brukere kan være med å dele gleden ved å bære det økonomiske ansvar sammen. Vår visjon «Med hjerte for Gud og mennesker» samler oss til å bidra med de ressurser vi har – både menneskelige og økonomiske. Mange er med og gir av seg selv og sin tid som ledere og medarbeidere i kirken. Misjonskirken er avhengig av jevne inntekter for drift av bygg og lønn til pastor og stab. Dessuten våre misjonsengasjement samt forpliktelser til fellesskapet i Misjonskirken Norge.

 

Skattefradrag for gaver

For de som har avtalegiro med menigheten, skjer skattefradrag automatisk.

Fra 2022 får man 22 prosent skattefradrag for gaver opp til 25 000 kr. per år. 

Søgne Misjonskirkes ledelse oppfordrer deg som giver til å ha egen, separat avtale for maksimalt skattefradrag. Når du gir gaver til menighetens konti er det viktig å skrive på innbetalingen hvem gaven er fra (fornavn, etternavn, mobilnr/epostadr.)

Hvis gaven er gitt fra en kontoeier og man ønsker at fradraget skal komme ektefelle til gode, er det viktig å merke innbetalingen med riktig navn. 

Vi anbefaler å benytte autogiro, dette er mest praktisk for både giver og menighet

Bedrifter som ønsker å gi gave med skattefradrag til Søgne Misjonskirke må oppgi beløp, giverdato og organisasjonsnummer til post@sognemisjonskirke.no før utgangen av det aktuelle kalenderår.

Frivillige gaver

 

Menigheten er helt avhengig av frivillige gaver. De utgjør hoveddelen av våre budsjetterte inntekter. Den viktigste inntektskilden vi har er fast givertjeneste. Med medlemmer og støttespillere i fast givertjeneste via avtalegiro, sikres god og stabil økonomi for menigheten. De totale inntektene blir forutsigbare og det er mulig å budsjettere mer presist. Menighetens lederskap anbefaler at alle som går i Søgne Misjonskirke kommer i en slik fast ordning for sin givertjeneste.

TROSSAMFUNN - MISJONSKIRKEN NORGEMEDLEM AV TROSSAMFUNNET

Når du er medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge, ved vår lokale menighet, vil du generere både statlig og kommunalt trossamfunnstilskudd. Alle statsborgere betaler kirkeskatt. Denne understøtter Den norske kirke i din kommune om ikke annet tros- eller livssynsmedlemskap blir oppgitt. Hvert år får Søgne Misjonskirke utbetalt en viss sum av kirkestøtten fra det offentlige per medlem i trossamfunnet.

Det er mange av våre medlemmer og faste kirkegjengere som ikke er med i trossamfunnet Misjonskirken Norge. Det kan også hende at mange ikke vet om denne muligheten. Hvis Søgne Misjonskirke er ditt åndelige hjem – hvorfor ikke la offentlige midler komme din kirke og menighet til gode?

Fyll ut skjemaet under dersom du ønsker mer informasjon om dette.

 

Powered by Cornerstone