Bønn

Bønn står sentralt i Søgne Misjonskirke. Vi tror at Gud er en bønnhørende Gud og at han elsker at vi kommuniserer med ham. Bønnen knytter oss sammen i troen og i omsorgen for hverandre, og trekker oss inn i et nærere fellesskap med Jesus.


 

BØNN OG LOVSANG
BØNN OG LOVSANG
Hver onsdag kl 18.00-19.00. Noen søndager er det også lovsangsgudstjeneste eller lovsangsmøte på kvelden. Følg oss på Facebook eller sjekk kalenderen vår!
BØNNEMØTE
BØNNEMØTE
Kl 10.20 i 2. etg. før gudstjenester, og 30 minutter før andre offentlige møter.
SAMTALER-FORBØNN
SAMTALER-FORBØNN
Noen ganger er det godt med noen å snakke med! Det kan være ulike ting vi strever med. Vi tilbyr samtaler og forbønn av forbedere/veiledere uten kostnad. Kontaktperson: Bente Sandvik Kile, tlf: 95856358, e-post: bente@sognemisjonskirke.no

Jesus kom for å  

forkynne et godt budskap for hjelpeløse,
forbinde dem som har et knust hjerte
rope ut frihet for dem som er i fangenskap,
og frigjøring for dem som er bundet.

Jesaja 61,1

 

 

Powered by Cornerstone