Hvem er vi?

Søgne Misjonskirke er en selvstendig menighet som tilhører kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Vår visjon er at “Vi vil kjenne Gud og gjøre ham kjent”

“Vi vil kjenne…” I alt vi gjør ønsker vi at den enkelte - barn, ungdom, voksen - skal få kjenne Gud personlig, utvikle en tro som holder gjennom livets ulike faser og bli rustet til å leve det nye livet Jesus har gitt oss.

“... og gjøre ham kjent”. Det handler ikke bare om oss! Vi lengter også etter at andre skal få bli kjent med Jesus, både i og utenfor Norge.

Våre verdier

Hos oss ønsker vi at fellesskapet skal gå på tvers av generasjoner og kulturer, et fellesskap som er preget av følgende verdier: 

MODIG
MODIG
Vi ønsker å være en modig og dristig kirke, som tenker nytt og er nyskapende. Vi ønsker å søke det Gud gjør i dag og ta våre valg i tro. Vi er konservative i tro og nytenkende i form.
VARME
VARME
Søgne Misjonskirke ønsker å være en kirke med varme og levende relasjoner til Gud og hverandre.
EKTE OG INKLUDERENDE
EKTE OG INKLUDERENDE
Søgne Misjonskirke ønsker å være en kirke hvor vi kappes om å hedre hverandre. Kirken skal være et sted der vi føler oss velkommen og inkludert. Vi er opptatte av å skape en hederskultur der vi løfter hverandre frem.
HVA TROR VI?

Søgne Misjonskirke tror og bekjenner at hele Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Med det sier vi at alt vi trenger til frelse, og alt vi trenger for vårt kristne liv, finner vi i Bibelen. Vi erkjenner at andre velger å forholde seg til Bibelen på andre måter, men vil for vår egen del, så langt det er mulig, søke å forkynne og leve i overensstemmelse med Bibelens radikale utfordring om å leve et liv til Guds ære!

Vi tror at Gud, Faderen, er den som har skapt alt, og at Han har en unik kjærlighet til alle mennesker. Samtidig er Gud en hellig Gud, en Gud som tar synd og opprør på alvor. Vi tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og at Han er sendt oss fra Gud for å forsone oss med sin Far. Jesus er den eneste veien til Gud, og det er ved tro på Ham og Hans fullkomne frelsesverk vi finner tilbake til vår gudgitte hensikt. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesu død og oppstandelse, er det budskapet som har kraft til å forsone oss med vår himmelske Far og Skaper.

Vi tror at Den Hellige Ånd er gitt for å veilede oss til hele Sannheten, og samtidig vil Ånden være den kraft i våre liv som former oss til de menneskene Gud har skapt oss til. Vi tror at alle kristne trenger et levende og aktivt forhold til den kristne forsamling. Her får troen næring, og her utrustes vi til tjeneste med de gaver Gud har utrustet oss med. Vi tror at Misjonsbefalingen er vårt felles oppdrag. Alle kristne er kalt til å bidra, slik at Evangeliet kan forkynnes og etterfølges i alle folkeslag.

 

 

MER OM SØGNE MISJONSKIRKE
Powered by Cornerstone