Create

CREATE

En kreativ gruppe for 5. klasse t.o.m videregående

Create jobber først og fremst med teater, men også med sang, kulisser, kostymer og andre kreative uttrykk, alt etter hvor vi er i forhold til ulike prosjekter og fremføringer. Create er tett knyttet til Barnefestivalen og CREW. Vi er også med og bidrar på Alle Sammen-gudstjenestene i Søgne Misjonskirke.

Fordi troen på Jesus er grunnen for alt vi gjør i Søgne Misjonskirke, er forholdet til Jesus en viktig del i Create. Du er likevel hjertelig velkommen til å bli med, selv om du ikke skulle ha en personlig tro.

Målet med Create er å utvikle vår kreativitet på ulike områder, i samspill med hverandre, samtidig som vi lærer oss selv og Jesus bedre å kjenne. Her lærer vi å mestre, jobbe hardt for noe og å være rause med hverandre. Når roller fordeles, vil det i tillegg til evner, ferdigheter og hvor godt man passer i rollen som vurderes, bli tatt i betraktning hvor ofte deltakeren har stilt på øvelser.

Alder: 5. klasse til og med videregående.

Pris: 100 kr per semester. 

Vippses til #13162 > Barne- og Tweenskirka

Kontaktperson: Hanna T. Bylund Severinsen - 91874704 - hanna@sognemisjonskirke.no

Create Create Create Create
Powered by Cornerstone