Misjon

Vi har misjon i navnet vårt!

Søgne misjonskirke har i hele sin historie vært engasjert i misjon og det ønsker vi å fortsatt være. Misjon er et av menighetens viktigste satsingsområder. Vi støtter to misjonsprosjekt og  åtte fulltidsmisjonærer.

INDIA

Nord-vest i India ligger byen Jammu hvor organisasjonen Share Mercy driver en slumskole for nesten 500 fattige barn fra 3 år til 10. klasse. Arbeidet drives ved hjelp av fadderordning og andre gaver.

Mange fra Søgne Misjonskirke har reist dit og knyttet kontakter og bånd til menneskene der. Det har vokst fram et ønske om å gjøre en forskjell. Frukten av dette engasjementet er en etterlengtet utvidelse av skolen til full ungdomsskole. Et nytt bygg har reist seg, og rommer nye klasserom, storkjøkken og helsestasjon.

Våren 2020 skulle Misjonskirken sende ut arbeidere til å hjelpe til med oppstart og drift av den nye helsestasjonen. Men det ble stoppet av Covid-19. Nå håper vi å kunne reise ut i 2022 og starte opp arbeidet med bedre helse for alle barna og kanskje også nå familiene deres.

Hvert år kommer flere barn til skolen og behovet for faddere er stort. For 250,- pr mnd pr skolebarn kan vi alle gjøre en forskjell. Vi ønsker flere faddere fra Søgne Misjonskirke nå når Helsestasjonen kommer i drift.  Kontaktperson Anita Amble.

www.sharemercy.no

 

 

EUROMISSION

Euromission ble startet 1 august 1998 av Margritt og Tormod Bakkevold.
Fra 1987 arbeidet Margritt og Tormod i Ungdom i oppdrag med evangelisering og misjon i Europa.
 
Euromission er tverrkirkelig og arbeider sammen med kristne fra mange forskjellige kirkesamfunn. Vi har eget styre og holder til i Søgne i Kristiansand kommune, Vest Agder.

Euromission arbeider først og fremst på steder der det i utgangspunktet er få eller ingen kristne for å etablere menigheter eller styrke bestående arbeid.  

www.euromission.no

Søgne Misjonskirkes holdning er å være tro mot Guds ord og Jesu kall til oss om å være Hans vitner over hele Jorden. Vi vil at misjon skal være en del av vår natur som kirke. Misjon handler om å være utsendt av Gud, for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Misjon er ikke bare aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er – både nasjonalt og internasjonalt. Misjon er vårt oppdrag!

Vi sender arbeidere fra Norge, og støtter også i stor grad lokale arbeidere, menigheter og organisasjoner.

For å kunne nå de mål vi som menighet har satt oss for misjonssatsingen, er vi avhengig av kollekt og gaver. Hvis du vil være med og bidra, kan du klikke deg videre her. 

Bli med og gi videre!

 

Powered by Cornerstone