VIRKSOMHET

Menighetens visjon; «Å kjenne Gud og gjøre ham kjent» er definerende for vår virksomhet. Kirken har et rikt og varierende aktivitetstilbud for både barn, ungdom og voksne. Virksomheten spenner fra Barne- og Tweenskirka, barneforeninger, via ungdomsarbeidet Garasjen til Guttetreff, Jentekveld og formiddagstreffer for de over 60. Gudstjenesten søndag formiddag kl.11:00 er menighetens ukentlige hovedsamling.

Mange av medlemmene har funnet en aktiv tjeneste i menighetens ulike virksomheter. Alle ledere i menighetens undergrupper bekjenner seg til Bibelens ord og lære.

Powered by Cornerstone