DÅP OG BARNEVELSIGNELSE

Dåp

Selv om medlemmene står fritt i spørsmål om barnedåp eller troendedåp, mener vi at enhver kristen bør være en døpt kristen. Når et barn døpes i misjonskirken, bærer foreldrene barnet fram i tro på at det er Guds barn og påtar seg (med eller uten forbedere) å oppdra det i den kristne tro. Vi lærer altså ikke at det er frelse i dåpen, men at Guds nåde virker gjennom dåpen så lenge Guds ord og evangeliet lyder under handlingen. Den frelsende nåde knyttes til troen og ikke til vannet eller dåpshandlingen.

 

Barnevelsignelse

De av medlemmene som praktiserer voksendåp, bærer barnet sitt frem for menigheten for at det skal velsignes og omsluttes av menighetens omsorg og forbønn. Så overlates avgjørelsen til barnet selv når det vil la seg døpe. Ungdom som er velsignet som babyer, får gjerne i forbindelse med konfirmasjonen et tilbud om å la seg døpe.

Powered by Cornerstone