ORGANISASJON

Organisasjon, økonomi og lederskap

Organisasjon

Årsmøtet, som avholdes februar/mars, er Misjonskirkens høyeste besluttende myndighet. Menigheten har jevnlig medlemsmøter (menighetsmøtet) hvor løpende saker som legges fram av lederskapet blir behandlet.

 

Lederskap

Søgne Misjonskirke er en demokratisk institusjon med valg av personer til nøkkelfunksjoner under menighetens årsmøte. Menigheten har en leder og et lederskapsteam. Medlemmene i lederskapet velges for tre år om gangen. 

 

Økonomi

Søgne Misjonskirke sin økonomi bæres av frivillige gaver og kirkeskatt. Mange gir faste gaver som overføres direkte fra konto, noe av gavene kommer også inn gjennom kollekt i gudstjenestene. De innsamlede midler går til å lønne stab og utgifter til drift av kirken. Utover dette driver vi egen utadrettet virksomhet i blant annet Russland, Øst-Europa og India.


   

 

Powered by Cornerstone