KIRKESAMFUNN

Om kirkesamfunn og medlemsskap

Kirkesamfunn

Søgne misjonskirke er en del av kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge har i dag rundt 90 menigheter spredt over hele Norge med til sammen ca. 11000 voksne medlemmer.

Misjonsforbundet skiftet navn til Misjonskirken Norge 30. september 2016. Frikirkesamfunnet har sin opprinnelse fra vekkelsen med sokneprest Lammers i Skien i begynnelsen av 1850-årene. På grunn av et mer og mer avvikende syn på dåp, nattverd, konfirmasjon, menighetstukt og menighetsordning, forlot Lammers og mange med ham Den norske kirke og grunnla landets første frimenighet i Skien den 4. juli 1856.

Misjonskirken Norge er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Helt siden starten har mottoet vært «Guds barns enhet og synderes frelse».       

 

Medlemskap

Søgne misjonskirke har i dag ca. 400 medlemmer, barn inkludert. Alle som bekjenner Kristus som Herre og ønsker å leve i tråd med Guds ord, kan være medlem i Søgne Misjonskirke. Medlemskap i Søgne Misjonskirke betinger ikke utmeldelse av annet trossamfunn – f.eks Den Norske Kirke, men flertallet av medlemmene har valgt å melde seg ut av annet trossamfunn til fordel for vårt eget trossamfunn - Misjonskirken Norge. 

Søk om medlemsskap i bunnen av denne siden her                     

Powered by Cornerstone