NATTVERD

Nattverdbordet i misjonskirken er åpent for alle troende. Det er Kristus selv som innbyr til sitt bord for at vi skal minnes hans død og oppstandelse og slik bekjenne at vi tror på en levende Herre. Alle Guds barn har bruk for og rett til å delta i nattverden og den er viktig for menighetens indre liv.           

Powered by Cornerstone