HISTORIKK

Søgne Misjonskirke står tilsluttet trossamfunnet Misjonskirken Norge som ble stiftet i 1884 med røtter i Norges eldste frimenighetsbevegelse - ”Lammersvekkelsen” med sitt utspring i Skien i1856. Bestrebelsen på enhet mellom Guds folk har siden vært et kjennetegn.

Som lokal menighet ble vi dannet under navnet Salem Vest Misjonsmenighet i 1994. Navnet uttrykte at vi fikk drahjelp fra Salem Misjonsmenighet i Kristiansand til å danne menighet vest for byen her i Søgne. Vi hadde også en kort periode felles pastor med menigheten i Kristiansand.

Dagens menighet heter Søgne Misjonskirke og har sitt eget kirkebygg som bærer samme navn i Lohneveien 75, vest for Lunde sentrum i Søgne. Menigheten kjøpte i 2003 administrasjonsbygget med verkstedhall og garasje av Repstad Anlegg i Søgne. Etter stor dugnadsinnsats i renovering av administrasjonsbygget og senere nybygg av kirkesal - der verkstedhallen hadde vært - ble Misjonskirken innviet til bruk 22.oktober 2005.

Menighetens fikk sin første pastor på heltid høsten 2001 da Håkon Ramsøy ble ansatt som pastor. Han jobbet i Søgne Misjonskirke frem til våren 2016. På høsten 2016 ble Oddvin Larsen ansatt som ny hovedpastor. Oddvin var tidligere daglig leder i Salem Misjonsmenighet. I tillegg har menigheten ansatte innen barne- og ungdomsarbeid, konfirmantarbeid og en kontor/administrasjonsleder.

Powered by Cornerstone