Konfirmant 2023

Vi ønsker alle i konfirmasjonsalder velkommen til å delta på vårt alternativ til konfirmasjon, Tentro.

TENTRO- et frikirkelig konfirmasjonsalternativ

Et samarbeid mellom Søgne Misjonskirke og Oasen Bibelsenter

September 2022- mai 2023

2-3 samlinger i måneden

I Tentro vektlegger vi undervisning om tro og verdier, som bygger på Guds ord i Bibelen. Like viktig er det sosiale, muligheten til selv å tenke, stille spørsmål og komme med innspill. 

Samlingene er lagt opp med undervisning og gruppesamtale med en fast gruppeleder. I tillegg vil du få mulighet til å prøve deg på ulike oppgaver i menighetene gjennom året, f.eks i barne- og ungdomsarbeidet.

Tentro-året byr også på en bli-kjent-tur på høsten og misjonstur i vinterferien. Antall Tentro-elever og verdens situasjonen forøvrig vil være avgjørende for om misjonsturen blir utenlands. Misjonsturen innebærer møter med mennesker i nød, men med stor gjestfrihet. I forkant får noen øve inn musikk, dans og drama som viser hvem Jesus er, mens andre får oppgaver innen media, lys/lyd eller kulisser- altså oppgaver for alle! Denne turen er et naturlig høydepunkt i løpet av året, og en viktig del av Tentro-opplevelsen. 

Det er ingen krav til tilhørighet eller medlemskap i menighetene for å være med på Tentro. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med Tentro. Dette er et åpent tilbud til alle i gjeldende alder. 

Påmeldingslenke: https://forms.gle/AL6NSMors71bVZ6p8

For mer info, kontakt Søgne Misjonskirke: antonio@sognemisjonskirke.no eller Oasen Bibelsenter sa.spilling@gmail.com

Powered by Cornerstone