LIFEGRUPPER

Vi tror det er viktig å ha et fellesskap med noen nære venner. 

Derfor har vi Lifegrupper. 

Lifegruppene er mindre grupper på 6-10 ungdommer med 1-2 ledere, som samles regelmessig for å bli bedre kjent med hverandre og for å snakke om livet, troen og Jesus. 

Fra og med 8. klasse og oppover 

Kontaktperson: navn - tlf nr - e-postadresse

Powered by Cornerstone